Warmtepomp installatie boring

Kostprijs werking warmtepomp

Warmtepompen

Een warmtepomp levert gratis energie en is milieuvriendelijk

Wat is een warmtepomp?

Warmtepompen hebben het grote voordeel dat deze geen gebruik maken van fossiele brandstoffen (zoals gas of olie). Anders gesteld: deze manier van verwarmen is bijzonder milieuvriendelijk én uitermate veilig. De werking van een warmtepomp kan je vergelijken met de werking van een koelkast. Waar een koelkast de warmte onttrekt uit de kast en achteraan afgeeft, gaat de geothermische warmtepomp aan de bodem warmte onttrekken en vervolgens afgeven aan je woning. De warmtepomp ziet er aan de buitenkant zelfs een beetje uit als een koelkast.

Warmtepomp grondboring

Werking van een warmtepomp

De warmtepomp bestaat uit een kringloop van vier elementen: twee warmtewisselaars, de compressor en het expansieventiel. Door deze elementen circuleert een medium dat deeltijds gas is en deeltijds vloeibaar wordt. De ene warmtewisselaar is een verdamper aan bronzijde (langs de zijde van de geothermisch geboorde putten). Deze verdamper brengt de warmte over van de bron (0 à 10°C) in het circulatiemedium. Daarna wordt dit circulatiemedium, als het nog in gastoestand is, in de compressor op hoge druk gebracht. De temperatuur van het gas zal dan stijgen. Denk aan het oppompen van een fietsband. Het slangetje waar de samengedrukte lucht door loopt, zal warm worden. In de warmtepomp zal dit warme gas langs de andere warmtewisselaar stromen. Die werkt als condensor. Hier geeft het zijn warmte af aan het water van bv. vloerverwarming (ca. 35°C). Het gas zal opnieuw vloeibaar worden, maar het staat nog steeds onder hoge druk. Daarna stroomt het medium verder naar het expansieventiel. Hier wordt de druk losgelaten en zakt de temperatuur plots tot ver onder het vriespunt. Als je bijvoorbeeld een spuitbus gebruikt, zal je vinger koud worden aan de drukknop. Het sterk afgekoelde medium is nog vloeibaar en stroomt vervolgens terug naar de eerste warmtewisselaar die als verdamper optreedt. Daar kan het dan weer de warmte afkomstig van de geothermische bron opnemen. En de cirkel is rond.

De compressor is het enige element dat een beetje energie verbruikt, namelijk elektriciteit. Met een goed geconcipieerde warmtepomp heeft men slechts één deeltje elektriciteit nodig om meer dan vijf delen warmte af te geven. Dat is met andere woorden een fantastisch rendement!

In de zomer wordt de warmtepomp uit werking gesteld en wordt de temperatuur van de bodem (5 à 15°C) via een aparte warmtewisselaar door de vloerverwarming (of beter vloerkoeling) gestuurd. De compressor van de warmtepomp draait niet en de warmtepomp gebruikt dus ook geen elektriciteit. Bovendien gaan we de bodem nog extra regenereren en opwarmen voor het volgende verwarmingsseizoen. Het dubbel gebruik van verwarmen en koelen is een absolute meerwaarde tegenover andere  systemen. Bovendien geeft deze manier van koelen een bijzonder aangename verkoeling, in tegenstelling tot bijvoorbeeld airco’s.

Een warmtepomp heeft een lange levensduur en is zo goed als onderhoudsvrij. Bovendien is een warmtepomp even geruisloos als een koelkast.

Koeling verwarming aardsonde

Werking warmtepomp (winter)

Werking passieve koeling (zomer)

Verheyden is een familiebedrijf dat reeds 50 jaar actief is in verticale grondboringen. Onze geothermische boringen worden meestal benut voor de installatie van een warmtepomp. Hoewel we de installatie van de warmtepomp zelf overlaten aan gespecialiseerde installateurs, zorgen wij voor de boringen met het inbrengen van de bodemwarmtewisselaars (verticale sondes), de horizontale aansluitingen en de glycolvulling, kortom al het buitenwerk, tot bij de aansluitingen binnenin het gebouw.