Wetgeving subsidies warmtepomp

Warmtepomp premies

Wetgeving en subsidiëring
van geothermische boringen

Wat zegt de wet over geothermische boringen?

Vlarem rubriek 55.1
Verticale boringen andere dan deze bedoeld in de rubriek 53, 54 en 55.3:

  • tot en met een diepte van het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1 aan dit besluit en buiten een beschermingszone type III: klasse 3
  • dieper dan het dieptecriterium zoals weergegeven op de kaart in bijlage 1 aan dit besluit of gelegen binnen een beschermingszone type III en met een diepte van minder dan 500 m t.o.v. het maaiveld klasse 2
    • Klasse 3 staat voor de meldingsplicht via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid.
    • Klasse 2 staat voor een vergunningsplicht via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Reken op een termijn van ca. 3 maanden voor de vergunning. Bij bestelling helpen wij je graag met het verstrekken van de technische gegevens voor de vergunning.

 

Is een vergunning vereist?

Dat hangt af van het dieptecriterium.

 

Meldingsplicht vergunning diepte boring

 

Bovenstaande kaart geeft de dieptegrens tussen meldings- en vergunningsplicht weer volgens het dieptecriterium. Onder deze grens is er enkel een meldingsplicht. Boven deze grens is een milieuvergunning nodig. In dat geval helpen we je graag verder met het correct invullen van de milieuvergunning, nadat onze offerte werd ondertekend.

Zie ook dov.vlaanderen.be. Op deze link kan je het adres van uitvoering ingeven om de exacte waarde te kennen.

 

Bestaan er subsidies voor geothermische boringen?

In sommige gevallen kan een subsidie worden aangevraagd voor een geothermische boring met warmtepomp. Algemene informatie vind je op www.energiesparen.be.